RECENT WORK

ผลงานล่าสุด

ชามาเต้

จากจุดเด่นของโปรดักซ์ ที่ใช้ใบชานำเข้าจาก อเมริกาใต้ เราจึงคิดคอนเส็ปท์ให้ตรงโจทย์ของลูกค้า นั่นคือการชูวัตถุดิบให้เด่นแล้วนำมาใช้การกับการออกแบบ ออกมาเป็นชาที่มีคอนเส็ปท์ชนเผ่าโบราณ เพราะทวีปอเมริกาใต้ในสมัยโบราณเป็นแหล่งรวมของชนเผ่าต่างๆมากมาย ซึ่งแต่ละกลุ่มจะมีอารยธรรม มีวิทยาการเป็นของตัวเอง ที่สั่งสมมาเป็นเวลานานสืบต่อมาจากรุ่นสู่รุ่น เราจึงนำลวดลายของลายเส้นชนเผ่ามาออกแบบที่ขวดและออกแบบlogoแบรนด์ให้คล้ายกับอักษรเชิงสัญลักษณ์ที่อยู่ตามผนังถ้ำ ทำให้ชามาเต้เป็นชาที่ใช้วัตถุดิบคุณภาพ เป็นชาที่มีอารยธรรมโบราณของคนรุ่นก่อนอยู่ภายใน