อัตราค่าบริการ

ออกแบบซอง
15,000 บาท
ชิ้นต่อไป 7,500 บาท
ออกแบบฉลาก
12,000 บาท
ชิ้นต่อไป 6,000 บาท
ออกแบบกล่อง
15,000 บาท
ชิ้นต่อไป 7,500 บาท
ออกแบบสกรีน
15,000 บาท
ชิ้นต่อไป 7,500 บาท
ฉลากพร้อมกล่อง
19,500 บาท
Save 7,500 บาท
ซองพร้อมกล่อง
22,500 บาท
Save 7,500 บาท
หากสินค้า มีมากกว่า 1 สูตร หรือ 1 รสชาติ
ราคาสูตรแรก คือราคาด้านบน
สูตรต่อๆไป คือราคาด้านล่าง
ออกแบบ บูธ และ สื่อสิ่งพิมพ์อื่นๆ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
สอบถาม Promotion กรุณาติดต่อ คุณมายด์ค่ะ