RECENT WORK

ผลงานล่าสุด

KHUNMAE

น้ำผึ่งคุณแม่ ต้องการสื่อสารในเรื่องความสดใหม่ของน้ำผึ้งคุณภาพดี ซึ่งเป็นจุดแข็งของแบรนด์ เพราะมีฟาร์มเลี้ยงผึ้งของตัวเองเราจึงออกแบบโดยให้กล่องแพคเกจ มีลักษณะเป็นกล่องเลี้ยงผึ้งที่ใช้ในฟา์ม และมีฝูงผึ้งอยู่ด้านในที่กำลังบินออกมา เมื่อลูกค้าซื้อกลับก็จะได้น้ำผึ้งที่สดใหม่เหมือนกับถือกล่องเลี้ยงผึ้งกลับบ้านนั่นเอง