RECENT WORK

ORGANIC STORY

แบรนด์ organic story เป็นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด ร่างกาย และเส้นผม ใช้สารสกัดจากสมุนไพรไทย และมีการนำวิทยาศาสตร์มา ผสมผสานกับตัวโปรดัก ทำให้การออกแบบโดยรวม ถูกวางให้เป็น แนว lab skincare แบบสากล เป็นการยกระดับแบรนด์ไทย สมุนไพรไทย ให้สามารถแข่งขันในตลาดสากลได้ และปรับภาพลักษณ์สินค้าสมุนไพร ไทย ให้แตกต่างจากที่เคยเป็น ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค กลุ่ม คนรุ่นใหม่