RECENT WORK

HEALTHY DOG

ขนมสุขภาพสำหรับสุนัข Healthydog เป็นขนมทีใช้วัตถุดิบคุณภาพและให้ประโยชน์ต่อสุนัขอย่างมากมาย เราจึงออกแบบโดยใช้รูปวัตถุดิบ ซึ่งเป็นจุดขายของสินค้า นำมาวางเรียงเป็นรูปกระดูก ที่สามารถสื่อถึงสุนัขได้ในทันที โดยไม่ต้องมีภาพสุนัขการใช้สีเหลืองเพื่อทำให้รู้สึกคึกคัก มีพลังงาน สุขภาพดี และเป้นการคุมโทนสีให้เข้ากับรูปวัตถุดิบต่างๆอีกด้วย